top of page

פיגמנטציה

החשיפה לשמש לאורך שנים גורמת להופעת כתמים על הפנים, המחשוף ושאר האזורים החשופים. ראשית, יש לאבחן את הכתמים ולוודא כי אכן מדובר במפגע אסתטי ולא רפואי. קיימים מגוון טיפולים לכתמים ופיגמנטציה הכוללים פילינג, מכשור וקרמים במרשם רפואי המסייעים להבהרה. הגנה משמש חשובה לשמירה על תוצאות הטיפול.

רפואה אסתטית, רפואת עור

פיגמנטציה, טיפולים אסתטיים, ד"ר הדס פראג נוה
bottom of page